Aktuality‎ > ‎

28.4. – Pátá neděle velikonoční

přidáno: 27. 4. 2013 6:56, autor: Tomas Svoboda
Svátky v týdnu:
28.4. svátek sv.Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
2.5.    památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Mše v týdnu:    
nedělní mše svatá jako obvykle v 10 00 hod.
pátek 3.5. v 18 00 hodin    - mše sv.na faře

Další akce:        
pátek 3.5. po mši od 18 30 do 19 30 příprava na biřmováníPůl hodiny přede mší svatou, nebo jindy dle dohody s knězem, je možno přistoupit ke svátosti smíření

Přede mší svatou se modlíme růženec.

Vstup dětí  s rodiči a pod jejich dohledem na farní zahradu je možný jen po podepsání čestného prohlášení ve farní místnosti. Prohlášení řeší možnost úrazu dětí, za které jsou rodiče zodpovědní.
Comments