Aktuality‎ > ‎

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí

přidáno: 6. 10. 2013 0:14, autor: Tomas Svoboda

1. poděkování všem, kdo se zúčastnili generálního úklidu kostela a vymalování sakristie, největší díl organizace a práce nesl p.architekt Tomáš Koňařík a paní doktorka Kolářová.

2. vyučování náboženství: více k němu poví Luboš Hajas, který je vloni obětavě vyučoval jak na základní škole, tak na faře

3. volby do pastorační rady: proběhnou při dnešní mši. Každý dostanete volební lístek, tedy každý, komu je více než 15 let. Prosím, označte nanejvýš dva lidi, které byste z kandidátů chtěli mít ve farní radě. Označíte-li více kandidátů, je lístek neplatný. Po mši svaté sečteme hlasy a do týdne písemně vyrozumíme kandidáty o tom, kdo byl zvolen. Výsledky vyhlásíme příští neděli při mši svaté. Farní rada pak bude doplněna o další dva členy, které jmenuje administrátor farnosti a do měsíce od volby bude svolána k prvnímu veřejně přístupnému zasedání.

4. sbírka na církevní školství minulý týden vynesla  2430 korun, Pán Bůh zaplať všem dárcům.

5. biřmování ve farnosti proběhne při mši svaté příští neděli, biřmovat bude o.kardinál D.Duka. Biřmovanci by se měli dostavit v pátek po mši svaté, tedy v 18 30 na faru, kde dostanou další instrukce, vyplní biřmovací lístky a budou přezkoušeni. Po mši svaté bude na faře s panem kardinálem slavnostní přípitek, kolem poledne se biřmovanci odeberou na společný oběd do restaurace. Ostatní se mezi tím mohou veselit z přinesených vlastních zásob. Bližší dotazy směřujte na slečnu A.Broulovou, která má organizaci na starosti.

Comments