Aktuality‎ > ‎

Neděle 2.března 2014

přidáno: 2. 3. 2014 0:20, autor: Tomas Svoboda
Dnes je 8. neděle v liturgickém mezidobí.

Sbírka minulé neděle vynesla 2:203,-Kč, byla odeslána na arcibiskupství jako sbírka tzv. Petrův halíř.

Příští neděle bude 1. postní neděle, protože ve středu začíná doba postní Popeleční středou. Je to čtyřicetidenní období přípravy na Velikonoce.

Bohoslužby.

1. výjimečně ve středu ráno  v 7.00 na faře bude půlhodinová mše, při které bude udílen popelec. Je to znamení obrácení a pokání, kterým má být prostoupena celá postní doba.

2. pravidelná mše svatá na faře bude v pátek v 18.00 hodin.

3. obvyklá nedělní mše svatá je v 10.00 hodin.

Podle zvyků a nařízení církve máme alespoň jednou v roce v době velikonoční přistoupit ke svátosti smíření, dříve zpovědi. Prosím ty, kdo tak chtějí učinit, aby tuto svátost neodkládali až na velikonoční třídenní, ale aby ji přijali třeba i během postní doby. Ke svátosti smíření lze přistoupit kdykoliv půl hodiny přede mší svatou.

Dnes je první neděle v měsíci a farníci jsou zváni k posezení nad přinesenými pochutinami na faře po této mši svaté.

Milan Badal, administrátor farnosti

Comments