Aktuality‎ > ‎

Zápis z pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015

přidáno: 22. 3. 2015 10:44, autor: Tomas Svoboda

Zasedání pastorační rady farnosti Hostivice 8.3.2015:


Přítomni: M.Badal- administrátor farnosti, T.Koňařík, L.Hajas, O.Kácha. M.Nováková – členové farní rady:


Program:

  1. plnění námětů z minulého zasedání:většina ze 17.námětů neplněna, nebo plněna sporadicky:

-lektoři při mši- měli by se psát na seznam a dbát na to, aby četli čtení

-úklid – týdně p.Nováková a Psohlavcová, vč. květinové výzdoby, velký úklid brigádně

-úklid oratoře- na opakované výzvy bez odezvy, při pěkném počasí brigádně

-úklid farních prostor po farnících – zajištěno p. Seidlovou a dalšími

-údržba farní zahrady a zahrady u kostela-většinou jen p.arch.Koňařík, bude třeba sekat i zahradu farní

-pumpa -nezajištěno

-zvonění- bez problémů

-náboženství pro dospívající –převzal pan Nebeský, kanonická mise, úbytek posluchačů

-náboženství pro malé děti ve škole- nedaří se zajistit, víz níže

-biblické hodiny- zmenšující se návštěvnost

-církevní dějiny- probíhají pravidelně

-farní kafe po mši 1: neděli- nezve se, chodí jen vybraní jedinci, třeba zvát nové návštěvníky kostela osobně

-kuchyňka- jen dobré úmysly, skutek utek,p.Koňařík referuje,že už se pracuje na projektu

-zábradlí u kostela- zafinancováno Kolářovými


-

  1. liturgie Velikonoc – Luboš Hajas a ministranti, p.Koňařík lektoři

  2. hospodářské výsledky –

výnosy: 447.934,35, náklady 235.093, 394,-….po zdanění 212.832, 58

sbírky: 113.983,-Kč….odvedeno na různé účely: 19.427,-Kč, odvod na AP do svépomocného fondu: 27. 396,-Kč

Pozn: výnosy jsou převážně z nájmů na faře, zahrádek a z darů Ortodoncie a Parkoviště u letiště


  1. stav restitucí- nevráceno nic, záměr pronájmu autoparkoviště trvá, pokud bude vrácen pozemek za parkovištěm, bude pronajat na tenisové hřiště (navážka, určeno v územním plánu jako sportoviště)

  2. činnost farnosti – přehled a náměty- viz níže

  3. nájem bytu na faře – od 1.5. bude volný byt v přízemí, je třeba sehnat nájemníky

  4. předpokládané práce:oprava zdi u kostela, nový kotel v patře fary (starý je velmi poruchový)


-předseda rady je administrátor podle stanov z AP, jeho zástupce je T. Koňařík, ekonomickou radu zastupuje L.Hajas

-zástupce mise pro nevidomé- projednáno s ředitelem této charity p. Nebeským, dle vyjádření kancléřky AP JUDr Kolářové se jedná o stav při zakládání či volbě rady, tedy v tento okamžik není třeba vysílat zástupce, ale je to možné

-vyučování náboženství malých dětí v dalším roce- farní rada bude hledat vyučující/ho s kanonickou misí a asistencí, v případě neúspěchu budou osloveny sestry z Řep, ovšem za příspěvek na cestování a vyučování od rodičů- se stavem budou rodiče seznámeni před prázdninami,aby mohli své děti přihlásit včas

-hudba a zpěv při mši- zlepšení, možnost hledat dalšího varhaníka, který by občas zaskočil za stávajícího

-setkávání matek s dětmi ve farní místnosti- nabídky odmítnuty zástupkyní matek, nejasné požadavky, lze jednat, nabídka navázat vše na provoz školy u husitů

-práce kostelníka vykonává ke spokojenosti administrátora M. Badal

-účel sbírky bude ohlašován v ohláškách předchozí neděle

-diskusní forum farnosti- diskutovat lze i jinak, než elektronicky

-farní věstník- vymyslí p.Koňařík, aby tam byly aktuální věcné informace

-domov důchodců-na opakované výzvy bez odezvy farníků, nyní možnost vstoupit do prvního kontaktu přes misijní koláč

-výstavy na faře – probíhají

-cestopisné přednášky-mohou probíhat

-promítání filmů- autorská práva


Program na rok:

-misijní koláč – zajištěno, malá propagace, spíš pokusný provoz pro příští akci

-Zelený čtvrtek- jezení bylin po obřadech

-farní pouť do Hájku- termín ve výhledu

-noc kostelů- bez odezvy přihláška, zajistí p.Koňařík

Farní odpoledně pro děti v červnu- možnost

Svatodušní obnova- pozván kněz z Chemin Neuf- předběžně

Farní výlet

Drakiáda na podzim

Vití adventních věnců

Adventní duchovní obnova

Zpívání koled na Vánoce- třeba povolení ke koncertům


Pozn.administrátora: na noc kostelů a podobné akce existují přihlášky, přípravy, zapojení do celodiecézní akce, není možné den či dva před akcí přijít, že by se něco mělo udělat (viz minulá noc kostelů či vití adventních věnců).


Koncerty- je nutné žádat o povolení včas, některé koncerty byly zamítnuty a bylo administrátoru vytknuto, že žádal pozdě, přestože to nebyla jeho vina.


Farnost neslouží jen několika jedincům, měla by mít misijního ducha. Bylo by dobré, aby farníci před Velikonocemi, Vánocemi a dalšími významnými událostmi obešli zvláště novou zástavbu Hostivic a pozvali nové obyvatele, předali informační letáčky apod.


Oznámení o akcích do Hostivického zpravodaje zajišťuje T. Koňařík.


Jádrem života farnosti je liturgie, adorace v kostele, modlitba řůžence. Další aktivity jsou chvályhodné, ale podpůrné.


Zapsal: M. Badal


Se zápisem souhlasí všichni přítomní.

Comments